โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo
The Ultimate Real Estate Management ICON CRM

ผู้นำด้านโปรแกรม CRM - Real Estate Management

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

ICON REM

ซอฟต์แวร์บริหารงานขาย เรียลเอสเตท
สร้างโอกาสในการขายได้ 100%


Customer Relationship Management for Real Estate
  คือ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างลูกค้า กับ ธุรกิจ เรียลเอสเตท ให้เข้าถึงกันอย่างง่ายดายและรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่า หรือ ลูกค้าใหม่ และเน้น สร้างโอกาสในการขายซ้ำกับลูกค้าเดิม ได้มากที่สุด

Real Estate Management REM
  คือ ซอฟต์แวร์บริหารงานลูกค้า สำหรับอสังหาริมทรัพย์ เริ่มต้นตั้งแต่ การเก็บฐานข้อมูลลูกค้า Big Data Customer นำเข้ามาในระบบทุกช่องทางแบบเรียลไทม์ และอัตโนมัติ เน้นสร้างความประทับใจในครั้งแรก ตั้งแต่ลูกค้าเริ่มให้ความสนใจโครงการ

ICON ERP Real Estate Management  คือ โปรแกรมสำเร็จรูปแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการกำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ มองเห็นกำไร ก่อนเริ่มต้นกระบวนการทำงาน

100% WEB APPLICATION
รองรับการทำงาน Online ผ่าน Web

ERP INTEGRATION
สามารถเชื่อมต่อระบบงาน ERP SAP, Microsoft AX, Navision เป็นต้น

PAPERLESS
เอกสารต่างๆ อาทิ เอกสารการจอง สัญญา รวมถึงเอกสารราชการต่างๆ ออกจากระบบ 100%

Some Information about ICON
We're an expert real estate software developer

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการผลิตภัณฑ์
โปรแกรมสำเร็จรูป ICON CRM (Customer Relationship Management)
โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนา Software CRM กว่า 20 ปี
ด้วยวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็นผู้นำ ทางด้านโปรแกรม CRM ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน
ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันหากพูดถึง
CRM – Real Estate Management เราก้าวขึ้นสู่อันดับ 1 ของประเทศไทย
ฐานลูกค้าที่เรามี เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จ ICON REM
(CRM for Real Estate Management)

ICON FRAMEWORK SOLUTION

ICON คือ ผู้นำโปรแกรมบริหารลูกค้าและงานขายแบบครบวงจร
ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการทำงานผ่านระบบต่างๆ ตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
รองรับการทำงานแบบ Offline และ Online ผ่าน Smart Phone และ PC ทุกรุ่น ทุกแบรนด์

ICON เข้าถึงการทำงานของฝ่ายขาย การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า
และการประสานงานตรงถึงสำนักงานแบบเรียลไทม์
โปรแกรมสำเร็จรูปแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์ ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการกำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ มองเห็นกำไร ก่อนเริ่มต้นกระบวนการทำงาน โปรแกรมถูกออกแบบ Modular สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP ชั้นนำ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล แบบเรียลไทม์ และอัตโนมัติ

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บฐานข้อมูลลูกค้า , ระบบการตลาด และการขาย , ระบบ Customer Service , ระบบบริหาร Member Club , ระบบบริหาร ORDER ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) เมื่อทำการ Check-In และ Check-Out ระบบจะทำการเก็บบันทึกในรูปแบบพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง กรณีที่ไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บเก็บข้อมูลตำแหน่ง (Tracking) ไว้ที่ Server เมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ Internet แล้วระบบจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ และสามารถเรียกดูรายงานบน Website ได้
 • Activities

  เมนู Activities เป็นหน้าจอที่แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเสมือน Check List เตือนความจำว่า จะต้องทำกิจกรรมใดบ้างกับลูกค้าท่านใด ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูล ชนิดของกิจกรรม ชื่อลูกค้า วันที่ต้องทำกิจกรรม
 • Customer

  เมนู Contact แสดงรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถเลือก Referent ระดับลูกค้าที่จัดหมวดไว้ เช่น Gold , Platinum , Titanium , Silver สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้ารายใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม New Contact
 • Opportunities

  เมนู Opportunities เก็บข้อมูลลูกค้าที่มีโอกาสในการปิดการขาย โดยสามารถดึงข้อมูลจาก Contact มาสร้างเป็นข้อมูลลูกค้า Opportunities และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
 • Scheduling

  Scheduling เป็นเมนูเพื่อลงข้อมูลการทำงาน ในแต่ละวัน เหมือนเป็นการเตือนความจำ ในแต่ละวัน จะทำอะไรบ้าง
 • Order

  เมนู ORDER บันทึกข้อมูลรายการสั่งสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้า พร้อมแจ้ง STATUS การชำระเงินของลูกค้า ให้ทราบเพื่อง่ายแก่การจัดสรรข้อมูลของ Sale
 • Marketing

  เมนู Campaign และ Promotion เป็นเมนูสำหรับการบันทึกชุดแคมเปญ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการเสนอลูกค้า และสามารถ Broadcast ไปหากลุ่มลูกค้า Contact ที่เป็นเป้าหมาย
 • Case

  เมนู CASE สำหรับบันทึกข้อมูลแจ้งประวัติ การร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า ปัญหาด้านบริการ หรือ ปัญหาของสินค้า สามารถตรวจสอบสถานะการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
 • Report

  เมนู REPORT แสดงสถานะข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมจากโปรแกรม ออกมาเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน เช่น Report การขาย , Report บัญชี , Report การสั้งซื้อสินค้า เป็นต้น
 • ICON Smart Tracking

  โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และเมื่อไปพบลูกค้าสามารถ Check-In ที่ Site ของลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทำการ  การ Check-In ระบบจะเก็บบันทึกพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง หรือหากไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บเก็บข้อมูลตำแหน่ง (Tracking) ไว้ที่ Server เมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ Internet แล้วระบบจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ และสามารถเรียกดูรายงานบน Website ได้
  โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และเมื่อไปพบลูกค้าสามารถ Check-in ที่ Site ของลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทำการ  การ Check-in ระบบจะเก็บบันทึกพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง หรือหากไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บข้อมูลตำแหน่งไว้ที่อุปกรณ์มือถือและจะส่งข้อมูลมาเมื่อมีสัญญาณ Internet  แสดงผลต่าง ๆ ออกมาเป็นในรูปแบบ Sale Report ระบบรองรับทั้ง WEBSITE และ ANDROID
 • Time Attendance

  เมนูบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน (Time Attendance) สามารถแนบไฟล์ภาพ และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ระบบจะทำการ Tracking โดยจะ Tracking ทุกๆ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการทำงาน กดปุ่ม STOP เพื่อบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บประวัติใน My Time Attendance
 • My Time Attendances

  เมนูแสดงข้อมูลบันทึกประวัติการทำงาน สามารถดูรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้ ที่ผู้ใช้ลงบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน โดยการเลือกรายการที่ต้องการ ระบบเก็บประวัติการ Tracking ของวันนั้นๆ สามารถเรียกดูได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Map
 • Customers

  เมนูสำหรับส่งข้อมูลการออกตลาด และบันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่ ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ หรือสามารถค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้ โดยใช้แถบ Search เลือกรายชื่อลูกค้าที่เข้าพบเพื่อทำการ Check in และใส่รายละเอียดการออกตลาด หากมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมสามารถ กด ADD เพื่อใส่รายละเอียดลูกค้า
 • Check in History

  เมนูเก็บบันทึกประวัติ การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การออกตลาดของ SALE ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งไปที่ SALE MANAGER เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
 • Staffs

  หน้า Report ต่าง ๆ และข้อมูลผู้ใช้ ที่ถูกส่งไปยังหัวหน้า หรือ Manager

GET DEMO

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล ฟรี จากประสบการณ์ตรง และจริงแบบถูกต้องจากมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทีมงานยินดี On site สำหรับลูกค้า แบบ Demo และ Work shop ฟรี

SERVICE QUALITY BY ICON FRAMEWORK

เราคือผู้พัฒนา และให้บริการแบบครบวงจร
ตั้งแต่กระบวนการแรกจนกระทั่งลูกค้าใช้งานได้จริง 100% 
โดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการขึ้นระบบ
และฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ดูแลตลอดอายุการใช้งาน โดยไม่มีวันหยุด

What People Say?

"ถ้าเทียบกับโปรแกรมอื่นๆ ที่เคยใช้ ถือว่าโปรแกรมตัวนี้ เอื้อในการทำงานของธุรกิจอสังหา ในเรื่องของการเข้าไปสู่ Module ต่างๆ ก็ค่อนข้างคล่องตัว รู้สึกค่อนข้างแก้โจทย์และตอบโจทย์ของธุรกิจอสังหาจริงๆ ว่าเค้าเข้าใจในธุรกิจนี้จริงๆ"

คุณสุภาณี อนุพงศ์อนันต์
Assistant Vice President : Corporate Finance

What People Say?

"โปรแกรม ICON ค่อนข้างที่จะช่วยในแง่ที่ว่า 1. ทำให้เราไปถึงปลายทางได้เร็วขึ้น 2. เหมือนเราขึ้นทางด่วนไป ทำให้สะดวกสบายขึ้นในแง่ของผม คือ ผมเห็นว่าจะมีโปรแกรมอะไร ที่ช่วยตั้งแต่วันแรกที่เราเปิดขาย และไปยังถึงเราส่งมอบโอนให้ลูกค้า โดยที่โปรแกรมเดียวสามารถ Cover ได้ทุก Module"

คุณณัฐวุฒิ แซ่เฮ้ง
Vice President Business Development : Eastern Star Real Estate

What People Say?

"ICON มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผมค่อนข้างมั่นใจหลายจุด ทำให้ถ้าผมได้ร่วมงานกับ ICON จะทำให้องค์กรขับเคลื่อนด้วยโปรแกรมที่ดีที่สุด"

คุณณัฐดนัย พูลธัญกิจ
IT Manager : บริษัท เจ.เอส.พี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

Latest news from our blog

Here we share our best ideas

TREA TALKS Real Estate 2017 -...
14 Jul 2017 | iconrem
“ TREA TALKS Real Estate 2017 - Future Thailand: ประเทศไทย 4.0 ก้าวไปข้างหน้าอย่างไร ไม่ต้องทิ้ง ใครไว้ข้างหลัง”
Read More
Introducing Video
Check out our video presentation

Like Our Creative Works?

We are open to  interesting projects

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล ฟรี จากประสบการณ์ตรง และจริงแบบถูกต้องจากมืออาชีพโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
ทีมงานยินดี ON SITE สำหรับลูกค้า แบบ DEMO และ WORK SHOP ฟรี

CONTACT INFORMATION

สามารถติดต่อสอบถาม ICON โดยตรงได้ทุกช่องทาง

ICON Framework Co., Ltd.
30  Soi Wachirathamsathit 53,
Sukumvit 101/1 Rd.,
Bang Chak Sub-district,
Phra Khanong distric, Bangkok 10260
Open the map
Close the map