โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

ABOUT US

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

ประวัติบริษัท

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ และให้บริการผลิตภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูป ICON CRM (Customer Relationship Management) โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบพัฒนา Software CRM กว่า 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ที่เราจะเป็นผู้นำ ทางด้านโปรแกรม CRM ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน ในทุกธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ปัจจุบันหากพูดถึง CRM – Real Estate Management เราก้าวขึ้นสู่ อันดับ 1 ของประเทศไทย ฐานลูกค้าที่เรามี เป็นเครื่องการันตีถึงความสำเร็จ ICON REM (CRM for Real Estate Management)

วิสัยทัศน์

เราจะเป็นผู้นำทางด้านโปรแกรม CRM (Customer Relationship Management) พัฒนา Software CRM ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน ในทุกธุรกิจ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาโปรแกรมเพื่อให้ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็วต่อการค้นหาข้อมูลที่สำคัญต่อการบริหารงาน และเน้นบริการที่เป็นเลิศ ให้บริการลูกค้าด้วยความจริงใจ

กลยุทธ์

พัฒนาซอฟต์แวร์ ICON CRM (Customer Relationship Management) ให้ครอบคลุมทุกส่วนการทำงาน ในทุกธุรกิจ
พัฒนาซอฟต์แวร์ ICON REM (CRM – Real Estate Management) ให้รองรับการดำเนินธุรกิจพัฒนา อสังหาริมทรัพย์ เป็นไปอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ส่วน
ขยายตลาดไปสู่ระดับภูมิภาค โดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พัฒนาศักยภาพในด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ICON FRAMEWORK ขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะการดำเนินธุรกิจ

บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด เรายึดหลักการทำงานบนความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล และความสำเร็จในการขึ้นระบบของลูกค้า 100% สามารถใช้งานได้จริงทุกฟังก์ชั่น