โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Services - REM Training Center

ICON Training Center  

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

REM Training Center

ไอคอน เฟรมเวิร์ค  มีศูนย์ REM Training Center บริการอบรมโปรแกรมให้แก่ลูกค้า  เพื่อความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในส่วนต่าง ๆ ของ ICON REM (CRM for Real Estate ) เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 100 %

สามารถติดต่อสอบถาม ICON โดยตรงได้ทุกช่องทาง

Contact Us