โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Services - Implementation

Implementation  

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Implementation Service

ไอคอน เฟรมเวิร์ค มีทีมงาน Implement ที่มีความเชี่ยวชาญ เข้าใจธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากผลงานที่ผ่านมา ลูกค้าสามารถใช้โปรแกรมได้จริง 100% อีกทั้งทีมงานจะคอยอยู่เคียงข้างลูกค้าทุกท่าน ตั้งแต่การเริ่มต้นวิเคราะห์ระบบ กระบวนการทำงานของลูกค้า จนกระทั่ง Go Live

Step & Method

สามารถติดต่อสอบถาม ICON โดยตรงได้ทุกช่องทาง

Contact Us