โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Activity

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Activities

Hits: 565

เมนู Activities เป็นหน้าจอที่แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเสมือน Check List เตือนความจำว่า จะต้องทำกิจกรรมใดบ้างกับลูกค้าท่านใด ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูล ชนิดของกิจกรรม ชื่อลูกค้า วันที่ต้องทำกิจกรรม

เมนู Planning เป็นเมนูที่มีไว้สำหรับการสร้าง กิจกรรม หรือ Call Plan ว่าจะไปพบลูกค้าวันไหน วัตถุประสงค์ในการเข้าพบ เพื่ออะไร ชนิดของกิจกรรมเพื่ออะไร และProduct อะไรที่จะนำเสนอ

DMED