โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Opportunities

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Opportunities

Hits: 550

เมนู Opportunities เก็บข้อมูลลูกค้าที่มีโอกาสในการปิดการขาย โดยสามารถดึงข้อมูลจาก Contact มาสร้างเป็นข้อมูลลูกค้า Opportunities และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ

DMED