โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Order

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Order

Hits: 538

เมนู ORDER บันทึกข้อมูลรายการสั่งสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้า พร้อมแจ้ง STATUS การชำระเงินของลูกค้า ให้ทราบเพื่อง่ายแก่การจัดสรรข้อมูลของ Sale

DMED