โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

ICON Smart Tracking

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: ICON Smart Tracking

Hits: 586

โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และเมื่อไปพบลูกค้าสามารถ Check-in ที่ Site ของลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทำการ การ Check-in ระบบจะเก็บบันทึกพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง หรือหากไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บข้อมูลตำแหน่งไว้ที่อุปกรณ์มือถือและจะส่งข้อมูลมาเมื่อมีสัญญาณ Internet แสดงผลต่าง ๆ ออกมาเป็นในรูปแบบ Sale Report ระบบรองรับทั้ง WEBSITE และ ANDROID
MAIN MODULE
  • Time Attendance : บันทึกเริ่มและสิ้นสุดการทำงาน
  • My Time Attendances : ประวัติของการ Tracking
  • Customers : ข้อมูลลูกค้า
  • Check in History : ประวัติการ Check in
  • Staffs : ข้อมูลผู้ใช้งานภายใต้ Business Unit

ICON Smart Tracking

deksomboon
NipponExpressNEC
PanRajdheveeGroup
PCR
PFP
Prapakorn
Ricoh