โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Time Attendance

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Time Attendance

Hits: 486

เมนูบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน (Time Attendance) สามารถแนบไฟล์ภาพ และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ระบบจะทำการ Tracking โดยจะ Tracking ทุกๆ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการทำงาน กดปุ่ม STOP เพื่อบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บประวัติใน My Time Attendance

ICON Smart Tracking

deksomboon
NipponExpressNEC
PanRajdheveeGroup
PCR
PFP
Prapakorn
Ricoh