โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

My Time Attendances

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: My Time Attendances

Hits: 485

เมนูแสดงข้อมูลบันทึกประวัติการทำงาน สามารถดูรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้ ที่ผู้ใช้ลงบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน โดยการเลือกรายการที่ต้องการ ระบบเก็บประวัติการ Tracking ของวันนั้นๆ สามารถเรียกดูได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Map

ICON Smart Tracking

deksomboon
NipponExpressNEC
PanRajdheveeGroup
PCR
PFP
Prapakorn
Ricoh