โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Customers

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Customers

Hits: 486

เมนูสำหรับส่งข้อมูลการออกตลาด และบันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่ ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ หรือสามารถค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้ โดยใช้แถบ Search เลือกรายชื่อลูกค้าที่เข้าพบเพื่อทำการ Check in และใส่รายละเอียดการออกตลาด หากมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมสามารถ กด ADD เพื่อใส่รายละเอียดลูกค้า

ICON Smart Tracking

deksomboon
NipponExpressNEC
PanRajdheveeGroup
PCR
PFP
Prapakorn
Ricoh