โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Check in History

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Check in History

Hits: 481

เมนูเก็บบันทึกประวัติ การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การออกตลาดของ SALE ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งไปที่ SALE MANAGER เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ

ICON Smart Tracking

deksomboon
NipponExpressNEC
PanRajdheveeGroup
PCR
PFP
Prapakorn
Ricoh