โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Marketing

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Marketing

Hits: 509

เมนู Campaign และ Promotion เป็นเมนูสำหรับการบันทึกชุดแคมเปญ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการเสนอลูกค้า และสามารถ Broadcast ไปหากลุ่มลูกค้า Contact ที่เป็นเป้าหมาย

เมนู MEMBER CLUB และ MEMBER HISTORY เป็นเมนูบริหารข้อมูลสมาชิกต่าง ๆ สร้างรายชื่อสมาชิก บันทึกคะแนนสะสม

DMED