โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

SOLUTION

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Case

Author: adminball

Publish: 28 Jun 2015

Category: Case

Hits: 753

เมนู CASE สำหรับบันทึกข้อมูลแจ้งประวัติ การร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า ปัญหาด้านบริการ หรือ ปัญหาของสินค้า สามารถตรวจสอบสถานะการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า

DMED