โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

Solution

 

FREE DEMO

We'd like to recommend our Demo

โปรแกรมอสังหาริมทรัพย์ crm real estate

ICON คือ ผู้นำโปรแกรมบริหารลูกค้าและงานขายแบบครบวงจร ตอบโจทย์ทุกฟังก์ชั่นการทำงานผ่านระบบต่างๆ ตามเทคโนโลยีปัจจุบัน
รองรับการทำงานแบบ Offline และ Online ผ่าน Smart Phone และ PC ทุกรุ่น ทุกแบรนด์

ICON เข้าถึงการทำงานของฝ่ายขาย การบริหารความสัมพันธ์ของลูกค้า และการประสานงานตรงถึงสำนักงานแบบเรียลไทม์
โปรแกรมสำเร็จรูปแบบครบวงจร สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตอบโจทย์ ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นโครงการกำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ มองเห็นกำไร ก่อนเริ่มต้นกระบวนการทำงาน โปรแกรมถูกออกแบบ Modular สามารถเชื่อมต่อระบบ ERP ชั้นนำ ระบบเชื่อมโยงข้อมูล แบบเรียลไทม์ และอัตโนมัติ

ระบบบริหารงานลูกค้าสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่กระบวนการ เก็บฐานข้อมูลลูกค้า , ระบบการตลาด และการขาย , ระบบ Customer Service , ระบบบริหาร Member Club , ระบบบริหาร ORDER ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ลูกค้า ได้อย่างรวดเร็ว
โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) เมื่อทำการ Check-In และ Check-Out ระบบจะทำการเก็บบันทึกในรูปแบบพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง กรณีที่ไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บเก็บข้อมูลตำแหน่ง (Tracking) ไว้ที่ Server เมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ Internet แล้วระบบจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ และสามารถเรียกดูรายงานบน Website ได้
 • Activities

  เมนู Activities เป็นหน้าจอที่แสดงกิจกรรมที่ผู้ใช้จะต้องดำเนินการเสมือน Check List เตือนความจำว่า จะต้องทำกิจกรรมใดบ้างกับลูกค้าท่านใด ซึ่งระบบจะแสดงข้อมูล ชนิดของกิจกรรม ชื่อลูกค้า วันที่ต้องทำกิจกรรม
 • Customer

  เมนู Contact แสดงรายละเอียดลูกค้าทั้งหมดที่มีอยู่ สามารถเลือก Referent ระดับลูกค้าที่จัดหมวดไว้ เช่น Gold , Platinum , Titanium , Silver สามารถเพิ่มข้อมูลลูกค้ารายใหม่ โดยคลิกที่ปุ่ม New Contact
 • Opportunities

  เมนู Opportunities เก็บข้อมูลลูกค้าที่มีโอกาสในการปิดการขาย โดยสามารถดึงข้อมูลจาก Contact มาสร้างเป็นข้อมูลลูกค้า Opportunities และกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
 • Scheduling

  Scheduling เป็นเมนูเพื่อลงข้อมูลการทำงาน ในแต่ละวัน เหมือนเป็นการเตือนความจำ ในแต่ละวัน จะทำอะไรบ้าง
 • Order

  เมนู ORDER บันทึกข้อมูลรายการสั่งสินค้าต่าง ๆ ของลูกค้า พร้อมแจ้ง STATUS การชำระเงินของลูกค้า ให้ทราบเพื่อง่ายแก่การจัดสรรข้อมูลของ Sale
 • Marketing

  เมนู Campaign และ Promotion เป็นเมนูสำหรับการบันทึกชุดแคมเปญ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ต้องการเสนอลูกค้า และสามารถ Broadcast ไปหากลุ่มลูกค้า Contact ที่เป็นเป้าหมาย
 • Case

  เมนู CASE สำหรับบันทึกข้อมูลแจ้งประวัติ การร้องเรียนต่าง ๆ ของลูกค้า ปัญหาด้านบริการ หรือ ปัญหาของสินค้า สามารถตรวจสอบสถานะการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้า
 • Report

  เมนู REPORT แสดงสถานะข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกรวบรวมจากโปรแกรม ออกมาเป็นรูปแบบรายงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนการดำเนินงาน เช่น Report การขาย , Report บัญชี , Report การสั้งซื้อสินค้า เป็นต้น
 • ICON Smart Tracking

  โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และเมื่อไปพบลูกค้าสามารถ Check-In ที่ Site ของลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทำการ  การ Check-In ระบบจะเก็บบันทึกพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง หรือหากไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บเก็บข้อมูลตำแหน่ง (Tracking) ไว้ที่ Server เมื่อเชื่อมต่อกับสัญญาณ Internet แล้วระบบจะอัพขึ้นเว็บไซต์ให้อัตโนมัติ และสามารถเรียกดูรายงานบน Website ได้
  โปรแกรมสำหรับบันทึกเวลาทำงาน (Time Attendance) และเมื่อไปพบลูกค้าสามารถ Check-in ที่ Site ของลูกค้า เพื่อเก็บข้อมูลการเข้าพบลูกค้าทำการ  การ Check-in ระบบจะเก็บบันทึกพิกัด เพื่อแสดงตำแหน่งที่อยู่จริง หรือหากไม่มีสัญญาณ Internet ระบบจะทำการเก็บข้อมูลตำแหน่งไว้ที่อุปกรณ์มือถือและจะส่งข้อมูลมาเมื่อมีสัญญาณ Internet  แสดงผลต่าง ๆ ออกมาเป็นในรูปแบบ Sale Report ระบบรองรับทั้ง WEBSITE และ ANDROID
 • Time Attendance

  เมนูบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน (Time Attendance) สามารถแนบไฟล์ภาพ และบันทึกรายละเอียดต่าง ๆ ระบบจะทำการ Tracking โดยจะ Tracking ทุกๆ 5 นาที เมื่อสิ้นสุดการทำงาน กดปุ่ม STOP เพื่อบันทึก ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บประวัติใน My Time Attendance
 • My Time Attendances

  เมนูแสดงข้อมูลบันทึกประวัติการทำงาน สามารถดูรายละเอียดการทำงานต่าง ๆ ของผู้ใช้ได้ ที่ผู้ใช้ลงบันทึกเวลาเริ่มทำงาน และสิ้นสุดการทำงาน โดยการเลือกรายการที่ต้องการ ระบบเก็บประวัติการ Tracking ของวันนั้นๆ สามารถเรียกดูได้ โดยคลิกที่ปุ่ม Map
 • Customers

  เมนูสำหรับส่งข้อมูลการออกตลาด และบันทึกข้อมูลลูกค้ารายใหม่ ระบบจะแสดงรายชื่อลูกค้าที่มีอยู่ในระบบ หรือสามารถค้นหาลูกค้าที่ต้องการได้ โดยใช้แถบ Search เลือกรายชื่อลูกค้าที่เข้าพบเพื่อทำการ Check in และใส่รายละเอียดการออกตลาด หากมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มเติมสามารถ กด ADD เพื่อใส่รายละเอียดลูกค้า
 • Check in History

  เมนูเก็บบันทึกประวัติ การเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เช่น การออกตลาดของ SALE ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกส่งไปที่ SALE MANAGER เพื่อรับทราบข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ
 • Staffs

  หน้า Report ต่าง ๆ และข้อมูลผู้ใช้ ที่ถูกส่งไปยังหัวหน้า หรือ Manager