02-746-4903 Customer Support

“ แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร มาตรฐานระดับโลก ลดต้นทุน เพิ่มกำไร สร้างโอกาสทางการขาย 100% ”

Real Estate Management Platform

Real Estate Management Platform คือ ระบบมาตรฐานที่เป็นโครงสร้างหลักของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจ เริ่มตั้งแต่ลูกค้า ข้อมูล ความถูกต้อง ความปลอดภัย กระบวนการทำงาน ความรวดเร็ว การให้บริการ เป็นต้น Platform ที่เหมาะสมที่สุดนั้น ต้องมีครบทุกส่วนที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต้องการ

ICON REM (Real Estate Management) คือ โปรแกรมที่ถูกพัฒนาเพื่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างครบวงจร เราคำนึงในทุกส่วนตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ กำหนดแผนงบประมาณ แผนการตลาด แผนการขายและการบริการ และเราไม่เคยหยุดที่จะเพิ่มการต่อยอดทางธุรกิจให้กับลูกค้า เพราะเราตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของกลไกตลาดที่มีผลกับธุรกิจของลูกค้าเราอยู่ตลอดเวลา

Voice of Customers

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีต้นทุนและกำไรขั้นต้นไม่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่ทำให้มีกำไรแตกต่างกันอยู่ที่ค่าใช้จ่าย Overhead ซึ่งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มีค่าใช้จ่ายนี้ต่างกันตั้งแต่ 9% ถึง 25% ICON เป็นผู้พัฒนาระบบ REM สำหรับบริษัทอสังหาฯ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน และช่วยลดค่าใช้จ่าย เป็นระบบที่ดีที่สุดที่มีอยู่ตอนนี้

คุณบริสุทธิ์ กาสินพิลา
CEO บริษัท โฮมบายเออร์ไกด์ จำกัด และ
CEO & Founder บริษัท โฮมดอทเทค จำกัด

ระบบที่ตอบโจทย์กระบวนการทางธุรกิจอสังหาฯ ที่หลากหลาย ซับซ้อน ได้ครอบคลุม และพร้อมพัฒนาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติเหล่านี้มีครบถ้วนอยู่ในระบบ REM ของ ICON

คุณณัฐพงศ์ ไหมพรม
IT PM & Business Analyst Executive I
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ระบบ REM ของ ICON เป็นระบบที่ช่วยสนับสนุนให้ ธุรกิจอสังหาฯ ดำเนินไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง

คุณกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด

ความมีมาตรฐานและต้องสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ เพื่อพร้อมที่จะโตไปกับเรา ณ.เวลานี้ ICON REM คือตัวเลือกเดียวสำหรับเราเลยครับ

คุณธีระชาติ มโนธรรมรักษา
ประธานบริหาร บริษัท เมซัน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Our Customers

Increase Sale and Efficiency

ICON REM Platform ช่วยเพิ่มยอดขายได้ 100%

ICON REM

ซอฟต์แวร์บริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ (Enterprise)


ระบบบริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Sale Management)

ระบบบริหารงานเช่า Rental Management

ระบบบริหารงานนิติบุคคล Property Management

ระบบบริหารตัวแทนจำหน่าย Agent- Resale Management

ระบบการทำงานผ่านมือถือ Mobile Services

ICON REM Cloud

ซอฟต์แวร์บริหารงานขายสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางและขนาดเล็ก


ระบบบริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Sale Management)

ระบบการทำงานผ่านมือถือ ICONREM Mobile

ICON CRM

ซอฟต์แวร์บริหารจัดการลูกค้าสัมพันธ์


Sale Management ระบบงานขายสำหรับทุกธุรกิจ

Marketing Management ระบบบริหารการตลาด

Customer Service Management ระบบบริการหลังการขาย

“ Global Standard Platform for Real Estate ”

Our Services

Implement and Consult

 • ติดตั้งระบบที่เป็นมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับกระบวนการทำงาน
 • บริหารจัดการ ควบคุม ประเมินผล เพื่อการใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Go Live)
 • ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของระบบงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

Research and Development

 • ค้นคว้าวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำไปพัฒนาระบบงาน
 • พัฒนาระบบงานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ทดสอบและปรับปรุงระบบงานเพื่อให้พร้อมสำหรับกระบวนการต่างๆ

Training Center

 • ฝึกอบรมบุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบงาน
 • ประเมินผลการอบรมเพื่อวัดประสิทธิภาพของผู้ใช้ระบบ
 • สถานที่ฝึกอบรม เดินทางสะดวก ใกล้ Airport Link

Customer Support

 • รับเรื่อง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ระบบงาน
 • รับความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น
 • ติดตาม แจ้งผลการ Update Version เพื่อให้ระบบงานทันสมัยอยู่เสมอ
 • มีทีม Call Center พร้อมให้บริการ
ติดต่อเรา