02-746-4903 Contact Us

Our History

ICON Framework เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยเราเริ่มจากการพัฒนาระบบงาน CRM ซึ่งต่อมาได้มีการพัฒนาเพื่อให้รองรับการทำงานของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะ ภายใต้ลิขสิทธิ์ในชื่อ ICON REM
ปัจจุบัน ICON REM ได้เติบโตและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นระบบงานที่ได้รับการยอมรับและมีจำนวนผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ

 • AP FIRST LAUNCH
 • ICON CRM LAUNCH
2008
 • ICON CRM CLOUD LAUNCH
 • CLOUD WINNER AWARD
2011
 • THAILAND ICT AWARD
2013
 • ANANDA LAUNCH
 • ICON REM LAUNCH
2014
 • ICON REM GRAND OPENING
 • QUALITY PERSON AWARD 2017
2017
 • ICON REM CLOUD LAUNCH
 • QUALITY PERSON AWARD 2018
2018
Now

Mission

เราได้มีโอกาสพัฒนาระบบงาน REM สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นรายแรก และหลังจากนั้นเราก็ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของประเทศ อาทิ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน), บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด(มหาชน), บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถให้บริการระบบงานกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับ Enterprise ได้อย่างราบรื่น จนกระทั่งปัจจุบันทาง ICON ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำมากกว่า 40 บริษัท โดยเรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

เรามีเป้าหมายที่จะขยายตลาดไปยังทุกภูมิภาคของประเทศ ซึ่งในปี 2018 เราได้เริ่มให้บริการระบบงาน ICON REM Cloud ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดกลางถึงขนาดเล็ก อาทิ บริษัท เมซัน ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด, บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นต้น เพื่อให้บริษัทด้านอสังหาริมทรัพย์ทุกขนาดสามารถเข้าถึงระบบงานที่มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Vision

เราต้องการสร้างระบบงานอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ไม่ใช่แค่ระบบที่ใช้สำหรับบริหารงาน แต่ต้องการให้เป็นระบบที่ทำให้เกิดการทำงานร่วมกัน (Eco-system) ของคนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนี้ได้

Management

คุณวรรณเทพ หรูวิจิตร
Founder & Chief Executive Officer

คุณนวนิธิ จันทร์ศรีชวาลา
Chief Financial Officer

คุณนวรัตน์ เลิศศิลาทอง
Chief Operating Officer

คุณณัฐพงษ์ พรมปัญญา
Chief Technology Officer

Business Philosophy

ICON Framework เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน เรามีความเชื่อที่ว่าบุคคลากรของ ICON สามารถสร้างระบบงานสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยความเข้าใจในธุรกิจนี้อย่างลึกซึ้ง โดยเราให้คำมั่นสัญญากับลูกค้าว่า เราจะไม่หยุดพัฒนา เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านระบบงานที่ตอบโจทย์ ทันสมัย และคุ้มค่า ให้กับลูกค้า รวมถึงการบริการที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด