02-746-4903 Contact Us

Project Coordinator

ตำแหน่งงาน : Project Coordinator

ประเภทงาน : พนักงานประจำ

เงินเดือน : ตามประสบการณ์

รายละเอียดงาน
 • ดูแลด้านตารางนัดหมาย เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม ทำบันทึกการประชุม
 • ดูแลติดตามความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ทำรายงานให้ CEO
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถเข้าประชุมแทน CEO ได้ในกรณีที่จำเป็น
 • ออกใบเสอนราคา ติดตามงานหลังการขาย รวมทั้งการประสานงานกับลูกค้า
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 • ชาย/หญิง อายุ 26 - 34 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, บริหารการจัดการ, การตลาด, บัญชี, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานหรืองานสนับสนุนการขาย อย่างน้อย 3 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในงานเลขานุการจะพิจารณาพิเศษ
 • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • จัดลำดับความสำคัญของงานได้ เรียนรู้เร็ว

ติดต่อสมัครงาน..
 • บริษัท ไอคอน เฟรมเวิร์ค จำกัด
 • ทรู ดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 ตึกฟีนิกซ์ ชั้น 6 ห้องเลขที่ 602 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 10260
 • โทรศัพท์ : 02-746-4903 , 094-426-2828
 • โทรสาร : 02-746-4904
 • E-mail : natthawan@iconframework.com